Skip to content

Heilsugæslan í Árbæ sinnir heilsugæslu í skólanum og kemur hjúkrunarfræðingur í skólann alla virka morgna frá kl. 9:00 -12:00. Síminn á heilsugæslu Árbæjar er 513-5200.

Skólahjúkrunarfræðingar Sæmundarskóla eru Agnes Svansdóttir og Thelma Lind Guðmundsdóttir, netfang: saemundarskoli@heilsugaeslan.is

Markmið heilsugæslunnar
Markmið heilsugæslu í skólum er að stuðla að því að börnin fái að þroskast við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. Því óskar hjúkrunarfræðingur eftir sem bestu samstarfi við foreldra og forráðamenn nemenda. Nánari upplýsingar um heilsuvernd skólabarna finnið þið hér.

Breytingar á högum – lyfjanotkun
Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingur sé látinn vita ef meiriháttar breyting verður á högum barns eða ef um langvinna sjúkdóma og lyfjanotkun er að ræða. Slíkt getur eðlilega haft mikil áhrif á líðan barnsins og þar af leiðandi á hegðun þess og námsgetu.

Fræðsla 
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu fyrir bekki eða afmarkaða hópa eftir því sem við verður komið. Fræðslan fer fram í náinni samvinnu við kennara.

Líkamlegar skoðanir skv. tilmælum Landlæknisembættisins 

1. bekkur Hæð, þyngd, sjón og (heyrn) og lífsstílsmat.
Hafi börnin ekki farið í fjögurra ára skoðun eru börnin bólusett við stífkrampa, barnaveiki og kíghósta í samráði við foreldra, hafi þau ekki fengið þessa bólusetningu.

4. bekkur Hæð, þyngd , sjón og lífsstílsmat.

7. bekkur Hæð, þyngd, sjón og lífsstílsmat. Bólusetning gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt. Stúlkur eingöngu fá Cervarix ( HPV-bólusetning) x2 um veturinn.

9. bekkur Hæð, þyngd, sjón og lífsstílsmat. Bólusett gegn mænuveiki, barnaveiki og stífkrampa.

Tannviðgerðir
Enginn sérstakur skólatannlæknir er við skólann og er nemendum heimilt að fara til hvaða tannlæknis sem er. Frá og með 1.janúar 2018 eru tannlækningar gjaldfrjálsar fyrir öll börn undir 18 ára að undanskildu 2500 kr. gjaldi við fyrstu komu.

Skólaslys
Slasist nemandi í skólanum veitir skólaliði, skólahjúkrunarfræðingur eða kennari skyndihjálp. Þurfi barnið að fara til læknis er haft samband við foreldra en æskilegast er fyrir barnið að foreldri fylgi því. Í þeim tilfellum sem ekki næst í foreldri fer einhver úr starfsliði skólans með nemandanum.

Svefn
Að gefnu tilefni eru foreldrar og forráðamenn minntir á hve mikilvægt er að skólabörn fái nægan svefn og hvíld. Þreyta getur komið í veg fyrir að þau fái notið kennslu eða sinnt því starfi sem fer fram í skólanum og vinnan fer fyrir ofan garð og neðan.

Hæfilegur svefn er talinn vera:

5–8 ára börn 10–12 klst. á sólarhring

9–12 ára börn 10–11 klst. á sólarhring

13–15 ára unglingar 9–10 klst. á sólarhring

Lús
Því miður hefur það verið fastur liður í mörgum skólum undanfarin ár að lús komi upp. Nauðsynlegt er að láta vita í skólann ef lús finnst í hári nemanda. Lús tengist ekki sóðaskap og er algjörlega hættulaus. Ef tilkynning um lús berst skólanum munu allir nemendur viðkomandi bekkjar fá tilkynningu heim. Foreldrum er bent á nauðsyn þess að bregðast við slíkum tilkynningum og kemba hár nemenda. Hægt er að nálgast leiðbeiningar hjá skólahjúkrunarfræðingi, á vefsíðu landlæknis, landlaeknir.is eða á heilsuvera.is.