Skip to content

Nemendaráð Sæmundarskóla

Úr grunnskólalögum 2008

10. gr. Nemendafélag. Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr.

Stjórn nemendafélagsins fer fram í nemendaráði Sæmundarskóla. Nemendaráðið er ein af valgreinum unglingadeildar og geta allir nemendur unglingadeildar valið að vera í nemendaráði. Ráðið er valið til eins árs í senn og hámarksfjöldi er 20 nemendur. Nemendaráðið kýs sér formann og varaformann úr hópi 10. bekkinga sem einnig eiga sæti í skólaráði Sæmundarskóla.

Reglur um nemendaráð Sæmundarskóla

 

Fréttir úr starfi

Heimsókn á Árbæjarsafn

Krakkarnir í 5. bekk heimsóttu Árbæjarsafn í vikunni og fræddust um íslenskar hefðir og liðna tíð. Margt kom þeim spánskt fyrir sjónir en öllum þótti ferðin bæði…

Nánar