Sjálfsmatsáætlun Sæmundarskóla

Í Sæmundarskóla er áhersla á að fylgjast vel með innra starfi 
skólans og bregðast við því sem betur má fara eins fljótt 
og unnt er.

Eftirfarandi atriði eru rýnd reglulega:

Sýn, starfshættir,  starfsþróun

* Starfsmannasamtöl, kennarar spegla starfshætti í sýn skólans
* Samantektir frá verkefnisstjórum þróunarverkefna
* Umræður á kennarafundum, skólaráðsfundum
* Könnun varðandi óskir um símenntun
* Niðurstöður samræmdra prófa
* Niðurstöður „Læsis“

Viðhorf og líðan

Nemenda 

* Skólapúlsinn
* Niðurstöður úr könnun sem allir nemendur gera og rýna í 
   fyrsta foreldraviðtali skólaársins
* Fundir í skólaráði
* Viðhorfakönnun MSR 

Starfsmanna 

* Vinnustaðagreining Reykjavíkurborgar
* Starfsmannasamtöl

Foreldra 

* Viðhorfakönnun MSR
* Niðurstöður  viðhorfakannana  á skólakynningum nemenda
* Fundir  í skólaráði

Öryggis- og vinnuverndarmál
* Deildarstjóri, ritari og skólastjóri stafna gögnum í vinnuumhverfisvísi
* heilbrigðiseftirlits

Í lok skólaársins sér skólastjóri um að taka saman niðurstöður 
þessara kannana í sjálfsmatsskýrslu sem birt er á heimasíðu skólans.

     

Sjálfsmatsskýrslur
Sjálfsmatsskýrsla 2015 - 2016
Sjálfsmatsskýrsla 2014-2015
Sjálfsmatsskýrsla 2013-2014
Sjálfsmatsskýrsla 2012-2013

Skólapúlsinn
Skólapúlsinn meðaltal úr könnunum 2015-2016
Skólapúlsinn meðaltal úr könnunum 2014-2015
Skólapúlsinn meðaltal úr könnunum 2013-2014
Skólapúlsinn meðaltal úr könnunum 2012-2013
Skólapúlsinn meðaltal úr könnunum 2011-2012

Ýmsar skýrslur og kannanir
Sæmundarskóli - skýrsla - Heildarmat á skólastarfi
Umbótaáætlun Sæmundarskóla vorið 2014 
Foreldrakönnun skóla- og frístundasviðs apríl 2012
Viðhorf foreldra til skólastarfs 2010