Skólanámskrá

Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms, námsmat, og starfshætti. Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu grunnskóla og aðstæðum.

Sýn skólans

Ritað .

Sýn skólans

Einkunnarorð Sæmundarskóla eru gleði, virðing, samvinna. Þau gefa tóninn fyrir skólabraginn
og eru leiðarljós í starfinu.

Sýnin á við alla í skólasamfélaginu, starfsfólk, nemendur, foreldra/forráðamenn og aðra sem
hlut eiga að máli.

Gleði
Við veljum að vera jákvæð og lausnamiðuð í starfi okkar.
Markmið okkar er að nám sé við hæfi hvers og eins. Leitast er við að taka tillit til áhugasviðs
og ólíks námsstíls. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og getur nám farið fram bæði inni og úti.
Þemanám er hjarta skólastarfsins þar sem möguleiki er á að sökkva sér niður í viðfangsefni og samþætta námsgreinar þ.a.m. list- og verkgreinar. Þannig ætti sem flestum nemendum að
gefast tækifæri til að njóta hæfileika sinna og blómstra í skólastarfinu.Virðing
Framkoma okkar á að einkennast af virðingu fyrir sjálfum okkur og öðrum - aðgát skal höfð
í nærveru sálar. Við notum PBS agakerfið til að styrkja jákvæða hegðun.
Við umgöngumst umhverfi okkar einnig af virðingu, hlúum að gróðri og njótum útiveru þegar
tækifæri gefst.Samvinna
Við eigum þennan skóla saman og vinnum saman að því að gera hann stöðugt betri.
Árgöngum er samkennt til að efla samvinnu í skólanum. Góð samvinna skilar okkur auknum
árangri í námi og starfi og styrkir skólasamfélagið sem heild.